Huurvoorwaarden

 

Huurvoorwaarden:

                                                       

Het zowel mondeling, als schriftelijk aan air4rent opdracht geven tot levering van een huurobject, betekent automatisch acceptatie van de voorwaarden.

Algemene voorwaarden huurobjecten

de huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en dient zijn naam, adres en woonplaats te verstrekken.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde object worden toegebracht. Alle kosten door vermissing, diefstal, schade zijn voor rekening van de huurder. Bij schade, vernieling, vuurwerkschade, verlies of diefstal van het gehuurde materiaal zal de verhuurder de nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening brengen. Het is dus van belang dat u de pop vooraf controleert op schade en deze meld bij ons (air4rent)

Het huurobject is uitsluitend en geheel voor rekening en risico van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor (letsel)schade van de huurder of de gebruiker(s) van het gehuurde object.

Wij geven geen restitutie op het huurbedrag bij het te vroeg retourneren.

Additionele gebruiksvoorwaarden feestpoppen

bij windkracht 5 of hoger mag het gehuurde niet worden opgezet;

wij willen u verzoeken het gehuurde schoon, droog en in dezelfde staat te retourneren als bij afhalen;

de blower moet tijdens gebruik blijven aanstaan;

de blower mag niet worden afgedekt;

gebruik van het gehuurde komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker/huurder (zie algemene voorwaarden).